BC DKC Twitter flickr icon 25 BC DKC Facebook sponsorkliks
  • header07

  • Banner team 1

  • DSide

  • RJC

Lidmaatschap

Lijkt het je leuk om lid te worden van DKC? Kom dan gerust eens langs bij sporthal Hogeveld. In de agenda kun je zien wanneer er gespeeld wordt. Voor nieuwe senioren raden we de donderdagavond aan. Voor jeugdleden is de zaterdagochtend wellicht het beste moment om eens langs te wippen. Als je voor de eerste keer komt, kun je gratis meedoen. Het enige wat je nodig hebt is sportkleding, een paar zaalsportschoenen (geen zwarte zolen!) en een racket. Heb je nog geen racket? Dan kun je er een van ons lenen.

Als de kennismaking je is bevallen, kun je je aanmelden voor het lidmaatschap. Dit kan met behulp van het inschrijfformulier die je in de hal kunt krijgen of via de website. Vanaf dat moment verwachten we dat je zelf voor een racket zorgt. Deze kunnen wij met korting voor je verzorgen.

Mocht je nog niet zeker weten of je lid wilt worden, kun je ook een proefabonnement nemen. Voor prijzen: zie verderop op deze pagina.

Het clubjaar loopt van 1 mei t/m 30 april en tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Opzeggen dient men vóór 1 april schriftelijk of per e-mail te doen. Dit kan via een speciaal formulier op onze website.

Als je lid wordt van DKC, ontvang je een spelerspas waar we één pasfoto voor nodig hebben. Ook wordt je aangemeld bij Badminton Nederland (voorheen Nederlandse Badminton Bond). Het BN-lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De heffing voor het BN-lidmaatschap is ingesloten in de contributie. Wanneer je je aanmeldt, ontvang je de Nationale Sportpas waarmee je diverse kortingen kunt krijgen.

Prijslijst DKC 2016-2017 (t/m 30 april 2017)

Contributie1617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.i.v. vorig seizoen kunnen leden die uiterlijk per 1 april van het lopende lidmaatschapsjaar hun lidmaatschap opzeggen blijven spelen tot en met eind juni. Deze wijziging is verwerkt in bovenstaande contributietabel voor mensen die gedurende het lidmaatschapsjaar lid worden.

Proeflidmaatschap

Voor nieuwe leden is er een mogelijkheid tot een proeflidmaatschap. Dit proeflidmaatschap kost €19,00 en hiervoor kun je vier weken kennismaken met de badmintonsport én DKC. Daarna wordt, zonder tegenbericht, het lidmaatschap automatisch omgezet in een gewoon lidmaatschap, waarvan de contributie verrekend wordt met de kosten van het proeflidmaatschap. Laat je ons echter - schriftelijk/per e-mail - weten geen lid te willen worden of een strippenkaart te willen nemen, dan wordt de €19,00 voor het proeflidmaatschap in rekening gebracht.

Introducees

Incidenteel kunnen door leden introducees worden meegenomen, waarvoor een bedrag van € 6,50 per avond is verschuldigd.

Strippenkaart

Een 10-strippenkaart, waarmee tien keer vrij kan worden gespeeld op dinsdag of donderdag, kost EUR 90 en is verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Zie het aanmeldformulier onder "Inschrijven".

Trainingsbijdrage

Wanneer wordt deelgenomen aan de trainingen, die door de vereniging worden georganiseerd in de periode september t/m mei, is hiervoor een trainingsheffing verschuldigd. Deze heffing is niet kostendekkend en wordt aangevuld uit de overige inkomsten van de vereniging.

Senioren (A/B/C) (3x)                 € 325,00
Senioren (A/B/C) (2x)                 € 250,00
Senioren (A/B/C) (1x)                 € 175,00
Senioren D                                 € 175,00
Jeugd Zaterdag                          gratis
Jeugd 1x Extra                           € 150,00
Jeugd 2x Extra                           € 200,00
Jeugd selectie (1x)                     € 200,00
Jeugd selectie (2x)                     € 400,00
Jeugd selectie (3x)                     € 600,00
Jeugd selectie (4x)                     € 800,00

Tenzij anders aangegeven vinden de trainingen gedurende het gehele seizoen plaats. Er is geen extra bijdrage meer verschuldigd voor het zgn. doortrainen na de competitieperiode.

Competitie-bijdrage

Voor deelname aan de competitie is competitie-heffing verschuldigd. Ook deze is niet kostendekkend.
Competitie1617

 


 

 

Ooievaarspas

Houders van een Ooievaarspas kunnen wij een korting aanbieden van 50% van de contributie. Voor jeugd kan dit zelfs 100% van de contributie zijn en kan mogelijk zelfs een bijdrage in de sportuitrusting worden verkregen via Stichting Leergeld. Zie voor de voorwaarden www.ooievaarspas.nl en www.leergelddenhaag.nl. Voor alle overige (niet contributie) bijdragen geldt wel het volledige tarief. De ooievaarspas dient aan het begin van het seizoen gescand te worden op de locatie sporthal Hoge Veld of sporthal 't Zandje.

Beleid betreffende het innen van contributie:

Voorkeur gaat uit naar inning door automatische incasso, streven is minimaal 50% inning op deze wijze.
Bij de jeugd wordt de extra competitiebijdrage standaard in de contributie opgenomen.
De rekeningen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Bij geen ontvangst zullen we na een maand aanmanen en na twee maanden een incassobureau inschakelen, waarbij de kosten voor het incasseren door de niet tijdig betalende leden opgebracht moeten worden.
In de maand september zullen alle ooievaarspassen gescand en geïnd worden.
Een lid van de vereniging die om wat voor reden zijn financiële verplichting ondanks bovenstaande niet nakomt zal als lid geroyeerd worden.

Overige voorwaarden en aansprakelijkheid

Voor alle contributies, bedragen en heffingen geldt: inschrijving verplicht tot betaling, waarbij de contributie tot het eind van het seizoen is verschuldigd. Restitutie van verschuldigde contributie is in principe niet mogelijk; slechts ernstige medische situaties kunnen voor het bestuur reden zijn om hierin incidenteel anders te besluiten. Een normale blessure, hoe vervelend ook,. wordt in dat opzicht gezien als een eigen risico, waarvoor de club niet op kan draaien.

Hoewel DKC er alles aan doet om fouten met inhuur, wedstrijden, training en overige zaken waarbij DKC betrokken is te voorkomen, kan er natuurlijk altijd wel iets misgaan. DKC kan hiervoor en voor de gevolgen niet aansprakelijk worden gesteld.

DKC is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten, gemaakt door de gemeente Den Haag, Badminton Nederland of overige derden waardoor leden van DKC op enigerlei wijze gedupeerd worden of kunnen worden.

 

november 2016