BC DKC Twitter flickr icon 25 BC DKC Facebook sponsorkliks
  • Banner team 1

  • DSide

  • RJC

Hogeveld - stand van zaken per 20 juni 2017

VC Week 10

Het gesprek met de gemeente d.d. 15 juni jl., over de nadere invulling van de overgang naar sporthal Hogeveld, verliep in goede sfeer. Momenteel is het bestuur bezig met de exacte afspraken en contracten; tenzij er onverwachte zaken naar boven komen is hiermee de verhuizing naar Hogeveld zeker.

 

KANTINE:

De gemeente heeft nieuw beleid als het gaat om de verhuur van sportkantines. Die moeten eerst en vooral voor de sporters zijn, zodat die na het sporten wat kunnen eten en/of drinken. De gemeente wil zich als goede verhuurder opstellen en de kantine gemeubileerd en gestoffeerd verhuren. Dat doen ze met hoogwaardige meubels. Andere sportkantines in Den Haag worden met soortgelijke meubels ingericht, zodat meubilair ook uitgewisseld en aangevuld kan worden indien nodig. Zo ontstaat er enige uniformiteit in de Haagse sportkantines. De door ons gevraagde tegemoetkomingen (huurgewenning, overname meubilair Drop Inn et cetera) van de gemeente zullen serieus overwogen worden. We horen daar z.s.m. iets over. Rond 15 augustus wordt de kantine opgeleverd. Dan ligt er een nieuwe vloer[MB1] , is er een nieuwe bar en nieuw meubilair, is alles fris geverfd en kunnen we er ons thuis van gaan maken. Daar hebben we als vereniging wel veel voor te doen!

ORGANISATIE ROND VERHUIZING:

De Kantine Commissie stelt een verhuiscommissie voor; zij regelen de verhuisdatum, wat mee moet en wat weg kan uit ‘t Zandje en zij zorgen voor de inrichting.

De Communicatie Commissie zorgt ervoor dat iedereen binnen en buiten de vereniging weet dat we gaan verhuizen en hoe we dat gaan doen. Zorgt ook voor flyers en brengt de leden op de hoogte van alle veranderingen.

VERANDERINGEN KOMEND SEIZOEN:

We zullen voortaan alle thuiswedstrijden op zaterdag spelen.  Alle trainingen, m.u.v. de maandagavond, zullen ook in het Hogeveld plaatsvinden. Houdt wel de website in de gaten, we proberen (i.s.m. met de gemeente) deze avond naar Hogeveld te verplaatsen

NB: de eerste training is maandag 21 augustus 2017 in ‘t Zandje. De eerste vrije speelavond op de dinsdag is 22 augustus en de eerste vrije speelavond op de donderdag is 24 augustus, uiteraard beide dagen in het Hogeveld.

Het eerste team zal op de zaterdagavond spelen en er zal dan uiteraard een gezonde maaltijd verkrijgbaar zijn in de kantine.

Het doen van bardiensten hoort bij het lidmaatschap van de BC DKC. Net als bij iedere andere vereniging is dat een onderdeel van actief lidmaatschap, behorend bij verenigen. Ieder lid doet bardiensten, en dat geldt ook voor ouders van kinderen jonger dan 16. De coördinatie van het rooster ligt bij Rob Hauser, onze nieuwe kantinebeheerder. Er komt een (digitale)agenda waar je als lid of ouder jezelf kan inroosteren. Als DKC geen gebruik maakt van de hal ben je niet verplicht om kantine dienst te doen.

FEESTELIJKE OPENING EN ALV (algemene ledenvergadering), FEESTCOMMISSIE gevraagd:

We stellen ons voor dat er op 16 september 2017, in aansluiting op de dan te houden ALV, een grandioze opening gehouden wordt, in samenwerking met de buurt. Wie wil er in de feestcommissie? Aanmelden bij bestuur@bcdkc.nl. We hebben mensen nodig die dat kunnen organiseren en dat leuk vinden (D-side?) De (tijdelijke) feestcommissie werkt weer in logisch overleg en afstemming met de Kantine Commissie. Voor deze opening zal er een budget vastgesteld worden; sponsoring om het budget voor de opening te verruimen is een taak van het bestuur, maar als je goeie ideeën en/of contacten hebt met de winkeliers uit de buurt, meld dat dan even. Een week later is er de viering van het 20-jarig bestaan van het Wateringse Veld. Dat wordt ook op het Panamaplein gevierd. DKC zal haar deuren hiervoor opendoen.

Bestuur DKC