BC DKC Instagram Flickr BC DKC Facebook English sponsorkliks
  • Banner team 1

  • DSide

  • RJC

Nieuws over de sportcoördinator

Covid19

Onze sportcoördinator, Sander Caljouw, heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij de politie. Sander heeft ons in het verleden voornamelijk geholpen met de jeugd, maar in dit seizoen was Sander vooral samen met de voorzitter bezig om plannen uit te werken mbt het welzijn van onze club.

Op korte termijn heeft het vertrek van Sander nog niet direct gevolgen. Sander blijft, zij het minder dan voorheen, bij de club betrokken als vrijwilliger. Op de langere termijn heeft dit wel gevolgen. Via de organisatie WSDH werd Sander aan ons toegewezen en we zullen samen met WSDH gaan bepalen hoe we in de toekomst de sportcoördinator kunnen inzetten.

Door het vertrek van Sander is een vacature ontstaan bij WSDH. Heb je interesse? Je kan details van de vacature vinden via de link: Vacature

Vanzelfsprekend feliciteren we Sander met zijn nieuwe baan en wensen hem veel succes.