BC DKC Instagram Flickr BC DKC Facebook English sponsorkliks
  • Banner team 1

  • DSide

  • RJC

Algemene Leden Vergadering

ALV Beste DKC'ers, d.m.v. dit berichtje herinneren we je eraan dat dinsdag 17 september de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvindt. De locatie is onze kantine in sporthal Hogeveld.

De kantinecommissie zorgt vanaf 18:30 uur voor een hapje en een drankje en om 19:00 uur wordt de vergadering geopend.

De stukken kunnen van tevoren bij het secretariaat opgevraagd worden. Dinsdag zal er een beperkt aantal papieren exemplaren van de stukken beschikbaar zijn. Daarom het verzoek de stukken zo veel mogelijk zelf (geprint dan wel digitaal) mee te brengen.

Graag tot dinsdag.

Sportieve groet,

Thomas Wijers

Secretaris BC DKC