BC DKC Instagram Flickr BC DKC Facebook English sponsorkliks
  • Banner team 1

  • DSide

  • RJC

Contact

Bestuur
Voorzitter Hoo Gie Tan Kantine, sponsoring  en leidinggevende  jeugdsport­coördinator
Penning­meester Denis van Leeuwen  
Secretaris Daan van Klink  
Lid Jessica Huster Jeugdcommissie
Lid Jelle de Keijzer Technische Commissie
Lid Peter van der Heij Communicatiecommissie
Technische Commissie
Voorzitter Jelle de Keijzer Lid bestuur, Eredivisie, Trainingen & contactpersoon JC
Lid Hoo Gie Tan

Recreanten, aanspreekpunt jeugdspelers bij de bondscompetitie, algemene communicatie

Lid Maaike Kamsteeg

Bondscompetitie

Lid Ruben Houtepen Zaalhuur, zaalbelijning, zaalwacht, en betreffende DKC Agenda's
Lid Yannick Neeleman Traingen en trainers
Kantinecommissie
Voorzitter Bert Rietveld  
Lid Ruud van Lottum Aanspreekpunt voor leden
Lid Jan-Willem de Man  
Lid Ricardo Slootweg  
Lid Youri Panhuis Bardienstagenda
Communicatiecommissie
Voorzitter Peter van der Heij Lid bestuur, redacteur, DKC agenda's, Website, Google Workspace.
Lid Ahston Tokromo Fotografie & Instagram
Lid Joey Gardien Redacteur team 1 en persvoorlichter
Lid Vacant Redacteur competitie
Lid Neil Smyth Website technisch beheer, Google Workspac
Lid Kim Laarman Redacteur & nieuwsbrief
Toernooi­commissie
Voorzitter Gert-Jan van der Lee  
Lid Karlijn van der Lee  
Lid Patrick Vrouwenvelder  
Lid Remco van der Lee  
Jeugdcommissie
Voorzitter Jessica Huster Lid bestuur, aanspreekpunt ouders. Jeugdnieuwsbrief
Lid Cindy van der Werf Jeugdcompetitie
Lid Jelle de Keijzer  
Lid Yannick Neeleman  
Vertrouwenscontactpersoon
Vertrouwenscontactpersoon Kim Laarman
Ledenadministratie
Ledenadministratie Peter van der Heij
Trainers
Trainer A/B Dennis Lens
Jelle de Keijzer
Trainer B/C/D Jessica Huster
Trainer Recreanten Karel Tokromo
Trainer nieuwe leden: 10 slagen training Jessica Huster
Trainer jeugd

Annie van Daal
Bradley Dassen
Robbert de Keijzer
Rutger Hendriks