BC DKC Instagram Flickr BC DKC Facebook English sponsorkliks
  • Banner team 1

  • DSide

  • RJC

Vertrouwenscontactpersoon

Binnen onze vereniging heerst een sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt door wederzijds respect. Dit vinden wij vanzelfsprekend, maar het is goed om alle ongeschreven omgangsvormen en regels ook vast te leggen. Het bestuur heeft daarom een aantal jaar geleden een gedragscode opgesteld die je op onze site onder het kopje Info/Gedragscode kan vinden.

We doen er alles aan om onze leden een veilig sportklimaat te bieden. Zo beschikken al onze trainers en jeugdcommissieleden over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Bij onze activiteiten letten we er bovendien op dat dingen niet makkelijk uit de hand kunnen lopen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Als aanvulling op deze maatregelen hebben we met ingang van het seizoen 2017/2018 ook de stap genomen een vertrouwenscontactpersoon te benoemen binnen DKC. Mocht er toch iets gebeurd zijn waar je over wil praten dan maakt dit de stap naar hulp makkelijker.

Om die reden zijn we als DKC enorm blij dat Kim Laarman de rol van vertrouwenscontactpersoon op zich heeft genomen binnen onze club. Uiteraard hopen we dat ze nooit in actie hoeft te komen. Mocht er iets gebeuren waar één van onze leden mee zit dan hebben we in ieder geval er alles aan gedaan het pad naar een goede oplossing makkelijker te maken. Schroom dus niet en neem contact op met Kim als je ergens mee in je maag zit.

E-mail

Onze DKC vertrouwenscontactpersoon hanteert de richtlijnen van het NOC/NSF. Deze vind je: Hier