BC DKC Instagram Flickr BC DKC Facebook English sponsorkliks
  • Banner team 1

  • DSide

  • RJC

Vragen aan de TC mbt Corona maatregelen

Covid19

 

We hebben gemerkt dat het bericht van vorige week tot vragen heeft geleid. Met dit protocol willen we die vragen wegnemen. Dit protocol geldt voor de hele hal tijdens de competitiewedstrijden en geldt zowel voor de thuisspelende als uitspelende teams en hun begeleiders en supporters.

Heb je als nog vragen, schroom dan niet om ze te stellen aan de TC (via tcbcdkc@gmail.com).

 

Nogmaals: Heb je klachten, laat je testen en blijf thuis.

Is de test positief, geef dat door aan de TC en je teamleden. De club zal de GGD helpen met het contact-onderzoek en indien nodig voor vervanging zorgen.

Blijf ook thuis als een huisgenoot klachten heeft of ziek is.

Aan iedereen vragen we bij binnenkomst om de handen schoon te maken en aan de looplijnen te houden.

Aan iedereen, behalve de spelers, zullen we vragen om zich te registreren. Deze gegevens worden na 2 weken verwijderd. De spelers worden geregistreerd op het wedstrijdformulier.

Supporters worden naar de tribune geleid. We vragen aan de supporters om op de tribune anderhalve meter van elkaar afstand te houden. Dit is niet nodig als supporters uit een huishouden komen. Ook vragen we, indien het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, neem dan de eigen verantwoordelijkheid en verlaat de tribune.

Begeleiders en trainers mogen de zaal in. Ook hier geldt de regel houd 1.5 meter afstand. Indien het onmogelijk is om hieraan te houden, dan zal de Corona manager de begeleider/trainer verzoeken om plaats te nemen op de tribune.

De kleedkamers zijn open, dus het is mogelijk om te verkleden en te douchen. Het maximaal aantal personen in de kleedkamer is 8. Houd zelf in de gaten hoeveel personen in de kleedkamer zijn en vraag aan de Corona manager of er meer kleedkamers open gesteld kunnen worden, als de situatie dat vraagt.

Tijdens de wedstrijden geldt de anderhalve meter niet, maar speel je niet, dan houd je afstand.

Het gebruik van de telmappen willen we minimaliseren. Gebruik hiervoor een tel-app op je mobiele telefoon.

Per zaterdag zullen de banen worden toegewezen aan de teams. We zullen dit kenbaar maken via een scherm aan de ingang van de kantine.

Aan de captains is bekend gemaakt wanneer je als team zaalwacht hebt. We hebben afgesproken dat het team dat als laatste klaar is, de zaal afbouwt.

Ook de kantine is beschikbaar. Zoals eerder aangegeven hebben we enkele wedstrijden vervroegd, zodat het mogelijk is om je tegenstander een drankje aan te bieden. Vanwege Corona maatregelen kunnen we niet toestaan, dat eigen etenswaar in de kantine wordt genuttigd. Helaas geldt dat ook voor de traktatie dat we altijd klaar maken voor de tegenstander.

De kantine commissie houdt toezicht om ons aan de regels daar te houden. Volg de aanwijzingen op, die je krijgt.

We kunnen maximaal 2 teams en hun tegenstanders tegelijk in de kantine hebben. Dat houdt in dat als een team dat om 14.30 is begonnen klaar is, een team en tegenstander de kantine moet verlaten. Is hier discussie over, dan heeft de Corona manager het laatste woord.

Tot slot, de Corona manager is aangesteld om ons aan de richtlijnen te houden. Volg de aanwijzingen van deze persoon en ga niet in discussie.

 

Met sportieve groet,

de technische commissie.