BC DKC Instagram Flickr BC DKC Facebook English sponsorkliks
  • Banner team 1

  • DSide

  • RJC

Corona update

Covid19 Beste DKC-ers en andere betrokkenen,

Naar aanleiding van de nieuwe Corona maatregelen van dinsdag 13 oktober zijn wij helaas genoodzaakt de speelmogelijkheden te herzien. Dit betekent voor ons het volgende:

 

 

 

  1. De badmintonbond heeft bevestigd dat alle competities stil liggen met onmiddellijke ingang voor de komende 4 weken. Dit besluit geldt zowel voor de senioren- als de jeugdcompetitie.
  2. Vrijspelen is de komende 4 weken niet mogelijk. Het bestuur zal nagaan of er mogelijkheden zijn het besluit aangaande het vrijspelen te versoepelen. Op korte termijn is het niet mogelijk een maximum van 2 personen per baan en een maximum van 30 personen in de zaal te handhaven tijdens het vrijspelen.
  3. Badminton wordt niet als een teamsport beschouwd. Er kan dus gespeeld worden als de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. In overleg met trainers en bestuur hebben we daarom besloten de trainingen door te laten gaan. Om goed afstand te bewaren, kan het zijn dat de training in aangepaste vorm doorgaat. De trainer zal je hierover inlichten.

Naast dat je zelf op de 1,5 meter afstand let, houd er ook rekening mee dat:

  • de douches en kleedkamers gesloten zijn
  • ouders van jeugd niet in de zaal aanwezig mogen zijn tijdens de (jeugd)trainingen. Dit besluit geldt ook voor onze badminitonners. Wel mogen er 2 ouders als begeleiders mee helpen bij het badminiton. Over dit laatste worden door de trainers vooraf afspraken gemaakt, om zo problemen met de zaalbeheerders te voorkomen.

Vanzelfsprekend houden we ook de berichtgeving rond de Corona maatregelen in de gaten en zullen daarop acteren en jullie erover informeren.

Het is al eerder gezegd: het is een rare tijd. Help elkaar, steun elkaar, respecteer elkaar en bedenk dat niemand deze situatie leuk vindt, maar dat het nu niet anders is.

Met gezonde, sportieve groet,

Het bestuur